Kamenorezacka radnja Matijasevic


Contact info

 

Location 1. Barzilovica

Veliki kraj 237,
Barzilovica
11561, Dudovica
Serbia
Telephone: +381 // 11 / 8199 - 104
Telephone: +381 // 11 / 8199 - 005
E-mail: szkrmatijasevic@gmail.com

 

Lokacija Šopić
Ibarski put bb,
Šopić
11550, Lazarevac
Serbia
Telephone: +381 // 11 / 8155 - 705
Telephone : +381 // 64 / 8229 - 156
E-mail: szkrmatijasevic@gmail.com

About

Contact

Ibarski put bb

Šopić

11550, Lazarevac, Serbia

szkrmatijasevic@gmail.com

Tel: +381 64 8229156